CGU i GDPR – RLG I CAPITAL

Condicions i GDPR

Preàmbul

L'empresa RLG I CAPITAL, preocupada pels drets de les persones físiques, especialment pel que fa als tractaments automatitzats i amb voluntat de transparència amb els seus clients, ha implantat una política de confidencialitat que cobreix tot aquest tractament, les finalitats perseguides per aquests últims. els mitjans d'actuació de què disposen les persones perquè puguin exercir millor els seus drets. Per a qualsevol informació addicional sobre protecció de dades personals, us convidem a consultar la pàgina web: https://www.cnil.fr/ La navegació continuada en aquest lloc implica l'acceptació sense reserves dels següents termes i condicions d'ús. La versió actual en línia d'aquestes condicions d'ús és l'única oposable mentre duri l'ús del lloc i fins que una nova versió la substitueixi.

Avís legal

Nom de la companyia

RLG AND CAPITAL és una Societat Anònima Unipersonal (SLU), el domicili social és: Carrer Sant Salvador, Núm 10, 2N Pis, Despatx 4, Andorra la Vella
El número de telèfon és 00376 810 607
L'adreça de correu electrònic: rlgandcapital@hotmail.com
Núm. Registre Mercantil: L-716366-R
NRT: 931707 G

Allotjament del lloc

Aquest lloc web és propietat de l'empresa RLG AND CAPITAL
Sota el nom de domini www.and-capital.com

RLG AND CAPITAL està allotjat pel proveïdor O2SWITCH
Lloc: https://www.o2switch.fr/
Telèfon: 04 44 44 60 40
Rlg And Capital declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció del lloc i dels seus serveis.

1. Finalitat i designació

Es designarà de la següent manera:

“Usuari”: la persona que utilitza i accedeix a les pàgines web que conformen aquest lloc.

"Lloc web": el lloc web anomenat And-Capital l'enllaç del qual és el següent: https://and-capital.com

“Contingut”: designa tots els elements que conformen el lloc, inclòs el logotip i el nom de domini.

Les presents Condicions Generals d'Ús constitueixen un contracte entre l'usuari del lloc web quan són acceptades per aquest.

2. Propietat intel·lectual

L'estructura del lloc web així com els textos, gràfics, imatges, fotografies, sons, vídeos i aplicacions informàtiques que el componen són propietat de l'empresa RLG AND CAPITAL i estan protegits com a tals per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual.
Qualsevol representació, explotació parcial o total o reproducció dels continguts sense l'autorització expressa i escrita de l'empresa RLG AND CAPITAL queda estrictament prohibida amb l'excepció dels elements expressament designats com a lliures de drets en el lloc. L'ús no autoritzat suposaria una infracció (art. L335-2 i següents del codi de propietat intel·lectual).

3. Dades personals 

Tota la informació de l'usuari recollida a través del Lloc Web està subjecta a un tractament informàtic per a la gestió de contactes amb respecte a la privadesa de l'Usuari. Es poden utilitzar per a la prospecció comercial i per a finalitats comunicatives en el marc de l'activitat de RLG I CAPITAL. Et convidem a consultar la nostra Política de Privacitat per a més informació.

4. Descripció dels serveis

El Lloc Web permet als diferents Usuaris tenir accés als següents serveis:

  • Informació sobre els serveis de consultoria i suport de RLG I CAPITAL;
  • Contingut editorial produït per i per al lloc RLG AND CAPITAL;
  • Informació de contacte.

5. Accés al lloc

L'accés al Lloc Web previst en aquestes Condicions Generals d'Ús pot ser realitzat per qualsevol Usuari, de manera gratuïta i il·limitada en tots els mitjans que permetin l'accés.

6. Acceptació dels T&C

L'acceptació dels T&C per part de l'Usuari és necessària per a la seva aplicació a les parts. Aquesta acceptació es caracteritza de la següent manera: una casella de selecció seguida de les paraules “en marcar aquesta casella, declaro que he llegit les Condicions d'ús del lloc web i les accepto. »

7. Obligacions de les parts

L'Usuari es compromet a utilitzar-lo d'acord amb les disposicions del Lloc Web i s'abstenir de fer un ús comercial del seu contingut. Es compromet a utilitzar el lloc web per a un ús estrictament privat.

L'Usuari es compromet a haver llegit aquestes Condicions Generals d'Ús del Lloc Web.

El Lloc Web es compromet a oferir el millor accés possible al mateix i al seu ús per part dels Usuaris i a fer tots els esforços per garantir el seu correcte funcionament.

8. Responsabilitat de les parts i força major

El lloc web es compromet a fer tots els esforços per garantir que la informació que recull sigui segura i sigui confidencial. Les fonts d'informació del Lloc Web es consideren fiables, el Lloc Web no es fa responsable de cap defecte, error o omissió que els concerneixi.

El Lloc Web no es fa responsable de l'ús i la interpretació de la informació continguda en el seu Contingut.

El Lloc Web no es fa responsable de cap esdeveniment de força major, extern, irresistible i imprevisible a la seva voluntat.

9. Enllaços d'hipertext

El lloc web pot utilitzar enllaços d'hipertext al contingut del lloc web. Aquests enllaços permeten a l'Usuari, que els coneix, abandonar el lloc https://and-capital.com

10.Cookies

L'Usuari queda informat i accepta les Condicions d'Ús del Lloc, que poden requerir la instal·lació automàtica de cookies al programari del seu navegador d'Internet.

Les cookies són seqüències d'informació classificada, recuperada pel lloc web que es poden transmetre al programari de navegació utilitzat. Aquestes dades es conservaran durant un període de temps determinat.

Serà possible que l'Usuari bloquegi l'ús d'aquestes galetes per part del Lloc web rebutjant-les o modificant els paràmetres del programari de navegació. Et convidem a consultar la nostra Política de Privacitat per a més informació.

11. Llei aplicable i jurisdicció competent

Llevat que s'indiqui el contrari, la llei aplicable a aquest contracte és la llei andorrana. En cas d'absència de resolució amistosa d'un conflicte relatiu al contracte, les parts declaren els tribunals andorrans competents per conèixer de qualsevol controvèrsia.

HORARI D'OBERTURA

                 Dl.-Dv.


                 9 a.m. a 6 p.m.